Vandaag was het na 2 weken eindelijk weer redelijk en regenvrij fietsweer om in groepsverband te gaan fietsen. Je kon zien dat de herfst begonnen was, want het was fris en ook lieten de bomen hun bladeren al in grote getalen vallen.
Vandaag om 9.00 uur stonden 9 man aan het vertrek, die er allemaal veel zin in hadden. De deelnemers waren: Jan,René, Martin, Frans, John, Theike, Ger, Pieten Michel.
Afgemeld hadden zich Jo en Nico. Piet stond na een vakantie van 5 weken ook weer aan de start. Hij zag er uitgerust uit en had in Griekenland in heel mooi weer zijn conditie op peil gehouden.